piątek, 3 września 2010

Comarch Optima - kompletacja produktów


W tej poradzie chciałbym przedstawić, jak w programie Comarch Optima skompletować produkt.Wyglądać to będzie tak, że zamówiliśmy towary od dystrybutora, dodajemy do tego usługę montażu (opcjonalnie) i sprzedajemy klientowi jako jeden produkt.Tak więc na fakturze do klienta pojawi się tylko jedna pozycja.Zaczynamy.W celu lepszej organizacji danych w programie Comarch Optima, możemy stworzyć magazyn KLIENT1, w którym będą przechowywane towary przeznaczone tylko dla klienta 1.Będzie to typ magazynu lokalny.


Gdy już mamy stworzony nowy magazyn, wprowadzamy do niego produkty, powiedzmy Produkt 1 oraz Produkt 2.W tym celu wchodzimy w Optimie na Magazyn->Zasoby i klikamy zielony plusik na dole o oznaczeniu Dodaj.Wpisujemy:
  • Kod produktu PRODUKT1
  • Stawka VAT 22%
  • Nazwa Produkt 1
  • Jednostka podstawowa szt
To samo robimy dla produktu PRODUKT2.


Dodajemy usługę - jest ona częścią składową zlecenia, a więc musi być uwzględniona na fakturze.Pola usługi należy uzupełnić jak na poniższym rysunku ale uwaga: Typ pozycji trzeba zmienić na Usługa prosty.

Mamy dodane pozycje do cennika.Teraz przyjmujemy towary na magazyn KLIENT1, zgodnie z dokumentem wydania zewnętrznego dystrybutora lub fakturą sprzedaży.Wchodzimy w menu Magazyn->Przyjęcia zewnętrzne i klikamy na zielony plusik na dole okna.Koniecznie musimy wpisać unikalny numer obcy dokumentu - może to być nr listu przewozowego albo nr faktury sprzedaży.Wprowadzamy w pole Kontrahent dystrybutora, od którego kupiliśmy towar.Zmieniamy magazyn na KLIENT1.Klikamy na zielony plusik i dodajemy pozycje przyjęcia - PRODUKT1, PRODUKT2, USŁUGA1.Na koniec odznaczamy pole bufor i klikamy symbol dyskietki.Towary są już na naszym magazynie KLIENT1.
Następnie tworzymy nową pozycję w cenniku o nazwie ZESTAW1.Dodajemy ją w magazynie KLIENT1.Pamiętać należy, aby zmienić typ pozycji na towar złożony.Kolejny krok to przechodzimy do zakładki Receptury.

Wciskamy zielony plusik.Uzupełniamy ją wedle poniższego obrazka i zapisujemy.

Pamiętać należy, aby we wszystkich towarach zmienić magazyn na KLIENT1.Na koniec należy zapisać symbolem dyskietki.Wchodzimy w menu Magazyn->Kompletacja - przyjęcia produktów.Wciskamy zielony plusik,zmieniamy magazyn na KLIENT1 oraz sposób pobrania towaru z magazynu na Pobranie.Wciskamy zielony plusik i dodajemy pozycję ZESTAW1_.Odznaczamy bufor i zapisujemy operację.Od tej pory na magazynie KLIENT1 mamy tylko 1 sztukę pozycji ZESTAW1, a po 0 sztuk pozycji PRODUKT1 oraz PRODUKT2.
Tak więc skompletowaliśmy produkt z kilku subproduktów oraz usługi.Jeśli sobie spojrzymy jeszcze na Magazyn->Kompletacja - Rozchody składników to zobaczymy, że na potrzeby kompletacji pobrano z magazynu 1 szt. PRODUKT1, 1 szt. PRODUKT2 oraz 1 szt. USŁUGA1.
Tak stworzoną pozycję ZESTAW1 możemy już zafakturować, korzystając chociażby z Łatwej Sprzedaży.

Opisana porada dotyczy programu Comarch Optima w wersji 17.01.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz