sobota, 11 grudnia 2010

Informatyka Śledcza-Procedura pracy z dowodem elektronicznymJako że temat informatyki śledczej jest dość ciekawy, postanowiłem napisać o tym kilka postów.Trzeba wiedzieć, że aby dowód elektroniczny mógł być rozpatrywany przez sąd, musi być zachowany tzw. łańcuch dowodowy.O definicji dowodu elektronicznego oraz o łańcuchu dowodowym napiszę innym razem.
W przypadku podejrzenia sądu że na komputerze lub nośniku cyfrowym znajdują się informacje mogące mieć znaczenie w prowadzonym śledztwie, sąd powołuje biegłego którego zadaniem jest sporządzenie opinii nt. dowodu elektronicznego.Zabezpieczanie dowodów cyfrowych musi być wykonane z niezwykłą starannością, aby zabezpieczane dane nie zostały skasowane czy zmienione.Biegły informatyk musi zabezpieczyć nośniki danych i przeprowadzić ich analizę.To sąd definiuje, jakich treści biegły ma szukać na nośnikach cyfrowych.Biegły informatyk musi przedstawić sądowi tylko opinię o jaką prosił go sąd.W przypadku, gdy biegły znajdzie na dysku ślady innego przestępstwa, powinien spisać protokół i zawiadomić o tym ograny ścigania.Tak więc od biegłego wymaga się staranności oraz rzetelności.Biegły informatyk musi zabezpieczyć dowód elektroniczny wespół z sądem (ogranem sądowym), gdyż sam nie jest samodzielnym organem wymiaru sprawiedliwości.


Proces zabezpieczania dowodu elektronicznego składa się z 4 kroków:
1) Należy zabezpieczyć dowód elektroniczny tak, aby nie zmienić danych przechowywanych na oryginalnym nośniku w momencie zabezpieczenia dowodu.
2) Tylko specjalista z zakresu informatyki śledczej ma prawo pracować na oryginalnych nośnikach danych.Musi podać on w protokole powód takiej decyzji oraz ewentualne skutki.
3) Wszystkie czynności wykonywane podczas pracy na dowodzie elektronicznym należy zapisywać w protokole.
4) Osoba która zabezpiecza dowód elektroniczny ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązującego prawa.

Na koniec warto wspomnieć o kilku rzeczach.Biegły informatyk powinien określić z jakim prawdopodobieństwem została przez niego wydana opinia.Na sali sądowej biegły powinien posługiwać się językiem fachowym.Do opinii którą wyda biegły należy dołączyć definicje użytych pojęć wraz ze źródłem.Zabezpieczy to biegłego przed zarzutami w przyszłości o nieprecyzyjną opinię czy używanie nieprecyzyjnego języka.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz