niedziela, 12 grudnia 2010

Jak w Joomla 1.5 podlinkować tytył artykułu do strony z artykułem

W Joomla 1.0 wystarczyło wejść w ustawienia globalne i zaznaczyć Link Titles na 1.W Joomla 1.5 czeka nas trochę pracy.Efektem końcowym będą podlinkowane tytuły wszystkich artykułów na stronie głównej (Frontpage) oraz na stronach kategorii.
Artykuły w Joomla 1.5 przechowywane są w tabeli o nazwie jos_content.Jeśli Obejrzymy sobie ją dokładnie, zobaczymy tam pole attribs z wartością parametru link_titles=.Jeśli parametr ten będzie ustawiony na 1, tytuł artykułu jest jednocześnie hiperłączem do niego.Jeśli na 0, to tytuł jest po prostu pogrubionym tekstem.
Cała sztuka polega na tym, aby automatycznie ustawić dla wszystkich artykułów parametr link_titles=1.Wchodzimy do katalogu na serwerze gdzie jest zainstalowane joomla do
components/com_content/views/frontpage/view.html.php
Edytujemy ten plik.Jest w nim definicja klasy ContentViewFrontpage odpowiedzialnej za wyświetlanie strony frontowej.Szukamy w okolicach wiersza 92 takiego kodu:
$document->setTitle( $params->get( 'page_title' ) );

        jimport('joomla.html.pagination');
Zmienimy nieco ten kod.Między te 2 linie dopiszemy jedną linię o następującej treści:
        $params->set('link_titles',1);
tak, że całość wygląda następująco:
$document->setTitle( $params->get( 'page_title' ) );
        $params->set('link_titles',1);
        jimport('joomla.html.pagination');
Po zapisaniu na stronie głównej już wyświetlają się podlinkowane tytuły artykułów.To samo musimy jeszcze zrobić ze stronami katagorii.W tym celu edytujemy plik:

        components/com_content/views/category/view.html.php
i gdzieś w okolicach linii 115 po setTitle wstawiamy dodatkową linię kodu.Całość wygląda tak:
$document->setTitle( $params->get( 'page_title' ) );
        $params->set('link_titles',1);
        //set breadcrumbs
To samo możemy zrobić ze stronami archiwum, stroną artykułu i sekcji.Efekt jak poniżej.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz