niedziela, 27 lutego 2011

Jak rozwiązywać równania liniowe online

Poradnik ten odkryje sekrety potężnej wyszukiwarki internetowej, której można użyć na wiele sposobów :) I nie chodzi o Google.Zapraszam do lektury.
Zapamiętajcie tą nazwę: Wolfram Alpha http://www.wolframalpha.com
To o tą wyszukiwarkę chodzi i to z niej będziemy korzystać.
Jako że jest to pierwszy artykuł dotyczący projektu Wolfram, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów wstępu.Wolfram to wyszukiwarka internetowa uruchomiona w maju 2009 r.Umożliwia odpowiadanie na zapytania wprowadzane w języku naturalnym, umożliwia rozwiązywanie zadań, tworzy wizualizację danych.Powstała na bazie projektu Mathematica, każdy student Matematyki i Informatyki wie, jakie to potężne narzędzie.
Zacytuję słowa jej założyciela, Stephena Wolframa:
Wolfram Alpha is a computational knowledge engine with one simple input field that gives access to a huge system, with trillions of pieces of curated data and millions of lines of algorithms.
co w tłumaczeniu brzmi:
Wolfram Alpfa jest rozumiejącą maszyną obliczeniową z prostym polem wyszukiwania, które daje dostęp do potężnego systemu z trylionami porcji danych i milionami linii algorytmów.
Wow, robi wrażenie.
Spróbujmy rozwiązać układ równań liniowych:
x+y=5
x-y=2
Układ jest bardzo prosty do rozwiązania.Rozwiążemy go choćby metodą przeciwnych współczynników.Po zsumowaniu otrzymamy
2x=7   => x=7/2
Po podstawieniu x do równania (obojętnie którego) otrzymamy
7/2-y=2    =>y=7/2-2=3/2
Jak to zrobić w Wolfram Alpha? Do rozwiązywania równań służy polecenie solve.Używamy go tak:
solve x+y=5;x-y=2

Inny przykład:
2x+y=6
6x-y=3
składnia polecenia w Wolfram:
solve 2x+y=6;6x-y=3
i rozwiązanie x=9/8, y=15/4
Powyższe dwa przykłady posiadały rozwiązania rzeczywiste.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz