wtorek, 3 kwietnia 2012

Jak zapisać listę folderów z konsoli Windows do pliku ?

W tej poradzie chcę pokazać, jak w prosty sposób zapisać listę katalogów pokazywaną przez polecenie dir w konsoli Windows do pliku.
Uruchamiamy konsolę systemu Windows cmd.exe. Należy najpierw ustawić wybraną ścieżkę, której foldery chcemy wylistować. Przykładowo, do katalogu głównego dysku C.

cd C:\
Samo wykonanie polecenia dir nie wystarczy, gdyż program wylistuje pliki i katalogi w podanej ścieżce, a nam chodzi tylko o katalogi.W tym celu skorzystamy z przełacznika /a wraz z parametrem d. Parametr d odpowiedzialny jest za wypisywanie tylko katalogów. Gdybyśmy wpisali parametr -d, to otrzymalibyśmy tylko same pliki.

dir /ad

Powyższe polecenie listuje nam tylko katalogi z ustawionej ścieżki.
Spróbujmy zapisać wynik tego polecenia do pliku.

dir /ad >C:\katalogi.txt

i zawartość pliku katalogi.txt

 Katalog: C:\

2012-04-03  08:00    <DIR>          B˘l
2012-04-03  08:00    <DIR>          ChrzĄszcz
2012-04-03  10:43    <DIR>          Config.Msi
2011-08-29  07:23    <DIR>          Documents and Settings
2012-03-02  15:40    <DIR>          DriveKey

Tu nas spotka niemiła niespodzianka, gdyż program nieprawidłowo zapisuje polskie ogonki. W powyższym przykładzie pierwszy folder nazywa się Ból, a drugi Chrząszcz.

Jeśli tak jest, to odpowiedzialna jest za to strona kodowa, która nieobsługuje polskich znaków. Sprawdzić to możemy wpisując w konsolę chcp.

Aktywna strona kodowa: 852

Zmienimy więc stronę kodową na Windows-1250. Tu należy się czytelnikom małe wytłumaczenie. W systemach z rodziny Windows z wersji z wbudowanymi językami Europy Zachodniej i anglojęzycznymi, używane jest kodowanie Windows-1252. Natomiast w polskich wersjach systemu Windows, używana jest strona kodowa Windows-1250.Dlatego po zmianie strony kodowej będziemy mieć już poprawnie zakodowane polskie znaki.

chcp 1250

i wynik działania dir /ad >C:\katalogi.txt

Katalog: C:\

2012-04-03  08:00    <DIR>          Ból
2012-04-03  08:00    <DIR>          Chrząszcz
2012-04-03  10:43    <DIR>          Config.Msi
2011-08-29  07:23    <DIR>          Documents and Settings
2012-03-02  15:40    <DIR>          DriveKey

Enjoy it!


0 komentarzy:

Prześlij komentarz