piątek, 4 maja 2012

Bezpieczne logowanie do bankowości internetowej

Przedstawiamy krótki poradnik o tym, jak bezpiecznie korzystać z kanałów bankowości elektronicznej. Dzięki zachowaniu niżej wymienionych zasad szanse na to, że obudzimy się z wyczyszczonym kontem spadną prawie do zera.

1. Korzystanie z bankowości internetowej powinno odbywać się na zaufanych komputerach. Zdecydowanie odradzamy korzystanie z komputerów publicznych, np. w kafejkach internetowych.

2. Komputer, z którego następuje logowanie do systemu bankowości internetowej powinien mieć zainstalowany legalny system operacyjny (na bieżąco ulepszany za pomocą udostępnianych przez producenta aktualizacji). Tylko legalny system operacyjny daje gwarancję, że wszystko jest uaktualnione i bezpieczne.

3. Komputer powinien posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe i być dodatkowo zabezpieczony przy pomocy zapory firewall.

4. Nie należy instalować oprogramowania (antywirusowego, dowolnego innego) pochodzącego z nieznanych źródeł.

5. Nie należy logować się do systemu bankowego za pośrednictwem linków otrzymanych w wiadomościach e-mail (Bank nigdy nie wysyła linków do logowania). Strony takie mogą być łudząco podobne do oryginalnych stron banków, a powyższa metoda ataków nazywana jest phishingiem.

6. Podczas logowania należy sprawdzić, czy w przeglądarce widoczny jest symbol zamkniętej kłódki. Oznacza to przeglądanie stron przy użyciu protokołu HTTPS, czyli w szyfrowanym tunelu pomiędzy serwerem a przeglądarką.

7. Nie należy udostępniać osobom trzecim danych służących do logowania (Identyfikatora (NIK) i Kodu Dostępu) lub autoryzowania transakcji (otrzymanych na podany numer telefonu komórkowego haseł SMS, harty TAN). Warto chronić swoje karty płatnicze, aby nikt nie zrobił zdjęcia obu stron karty. Zrobienie takich zdjęć wystarcza, aby ktoś zapłacił Twoją kartą przez internet.

8. Korzystając z bezprzewodowego darmowego internetu (np. na lotniskach, dworcach) bez jakiegokolwiek włączonego szyfrowania, zalecamy tylko przeglądanie salda rachunków bankowych i historii przelewów (a to też tylko w ostateczności). Nie zalecamy natomiast wykonywania przelewów poprzez kanały nieszyfrowane, mimo, że połączenie z przeglądarką jest szyfrowane. Powyższe odnosi się zarówno do pracy na swoim komputerze, jak i publicznym. Lepiej przelew zrobić dopiero wtedy, gdy podłączymy się do bezpiecznego internetu, np. w domu lub korzystając z internetu mobilnego.

W przypadku podejrzenia próby logowania się przez osoby nieuprawnione, przechwycenia przez nie danych do logowania lub w innych sytuacjach naruszających bezpieczeństwo korzystania z systemu bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem lub udać się do najbliższego oddziału.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz