piątek, 24 maja 2013

Czy klient musi udowodnić wadę ukrytą towaru?

Czy jeśli po dwóch tygodniach od daty zakupu towaru zepsuje się on, to sprzedawca ma obowiązek uwzględnić reklamację i naprawić towar lub zwrócić pieniądze?

Niedawno taką sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Lublinie, sygnatura akt II Ca 139/13. Klient autokomisu kupił używany samochód, w którym po dwóch tygodniach urwało się koło rozrządu, czyniąc pojazd niesprawnym do jazdy. Kupujący zgłosił sprzedawcy niezgodność towaru z umową i wezwał sprzedawcę do usunięcia usterki. Ten nie zareagował, a po ponownym wezwaniu które pozostało bez odpowiedzi kupujący złożył odstąpienie od umowy kupna pojazdu i wezwał sprzedającego do zwrotu kosztów.

Sprawa trafiła do sądu, najpierw rejonowego, a potem okręgowego. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok przychylający się do wniosku kupującego. Według Sądu zastosowanie miały tu przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sąd argumentował, że urwanie koła zębatego rozrządu nastąpiło przed okresem pół roku od daty zakupu samochodu w komisie, a więc nie była to wada wynikająca z zużycia materiału. Dlatego domniemuje się niezgodność towaru z umową, a niezgodność ta istniała już w chwili transakcji kupna pojazdu. Dlatego Sąd zarządził na rzecz kupującego zwrot ceny samochodu oraz wypłatę odszkodowania.

Wadę ukrytą towaru Sąd argumentował tak. Skoro wiadomo że wada ukryta towaru istniała w momencie jego zakupu, to bez znaczenia jest, czy sprzedający wiedział o tej wadzie, czy nie. Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany przedmiot kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy. Dlatego sprzedający powinien udowodnić, że w momencie zakupu pojazd nie posiadał wad ukrytych. Do tego celu niezbędna jest opinia biegłego. Na pewno kupujący nie ma obowiązku udowadniać, że w momencie zakupu przedmiot posiadał wadę ukrytą. Obecność wady ukrytej lub jej brak musi udowodnić sprzedający. Jeśli tego nie zrobi, sąd przyzna rację kupującemu i zasądzi wobec niego zwrot kosztów zakupu oraz opcjonalnie odszkodowanie.


0 komentarzy:

Prześlij komentarz