piątek, 7 stycznia 2011

Jak dostosować Comarch Optima do nowych stawek VAT


Nowa wersja programu oznaczona symbolem Comarch Optima 2010.2.1 dostosowuje program Optima do nowych stawek VAT.W tym poradniku opisujemy jak zaktualizować program do nowej wersji.
Comarch Optima 2010.2.1 jest nową wersją programu, a nie aktualizacją.W związku z tym należy przeprowadzić od nowa całą instalację na wszystkich komputerach, na których zainstalowany jest program Optima.Po zaktualizowaniu programu do nowej wersji w Konfiguracja programu->Ogólne->Stawki VAT pojawią się nowe stawki VAT: 4%, 5%, 8%, 23%.
W tej wersji programu wprowadzono także kilka udogodnień.Jedno z nich to wyszukiwanie kontrahenta po numerze NIP, ale nie trzeba wpisywać kresek w nipie.Separatorem dziesiętnym jest teraz znak ustawiony w opcjach regionalnych i językowych systemu operacyjnego.Najważniejszą zmianą jest jednak zmiana stawek VAT, której to przyjrzymy się bliżej.
Wchodzimy do menu Ogólne->Cennik->Zmiana stawki VAT.
Najpierw musimy zaznaczyć na cenniku pozycje, dla których mają zostać zastosowane nowe stawki VAT.Potem wybieramy opcję Zmiana stawki VAT, która powoduje seryjną zmianę stawek.Przed tą czynnością jednak konieczne może okazać się wybranie towarów, które mają określoną stawkę podatku VAT.W programie Optima jest możliwe odfiltrowanie towarów po stawkach VAT, jednak domyślnie ta kolumna jest niewidoczna.Aby ją uwidocznić, klikamy prawym klawiszem na nagłówku kolumny i wybieramy Wybór kolumn.Następnie z okna Dostosowywanie należy przeciągnąć VAT i upuścić na nagłówek kolumny.Od tego momentu stawka VAT dla towarów będzie widoczna.

Aby odfiltrować towary tylko z konkretną stawką VAT, musimy z pola poniżej kolumny VAT wybrać odpowiednią stawkę lub wpisać ją do filtru.

Korzystając z opcji Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych mamy do uzupełnienia następujące pola:

Jeśli w buforze mamy takie dokumenty jak FA, PA, FZ, RO, ZD, FPF, FWS, WZ, PZ i widnieje na nich stara stawka VAT, możemy ją łatwo zmienić.Wystarczy zaznaczyć dokumenty wymagające zmiany stawek i wejść w pozycję listy i w menu wybrać Pobierz stawki VAT z cennika.

Przydatne dokumenty

Jakie zmiany niesie ze sobą nowa wersja Comarch Optima

Pobierz aktualizację Comarch Optima do wersji 2010.2.1.499
(wprowadza nowe stawki vat)

0 komentarzy:

Prześlij komentarz