wtorek, 25 października 2011

Różnice między audytem a kontrolą

W słowniku informatycznym funkcjonuje takie stwierdzenie jak audyt systemów informatycznych.Dość często ten termin jest źle kojarzony z kontrolą (zamiennie), gdyż audyt i kontrola to dwie różne rzeczy.Definicja kontroli w słowniku języka polskiego jest następująca:
  • kontrola podmiotu, obiektu lub rzeczy
  • osoba sprawująca nad czymś nadzór
  • porównanie obecnego stanu obiektu/rzeczy ze stanem wzorcowym
Czymże jest więc audyt? Najkrócej można powiedzieć, że audyt jest formą okresowego lub jednorazowego sprawdzania prawidłowości działania podmiotu/rzeczy/obiektu lub przebiegu procesu i jego zadaniem jest wydać zalecenia (rekomendacje) poaudytowe.Rekomendacje te mają ulepszyć ww. działania lub procesy w przyszłości.Zalecenia poaudytowe mają formę raportu z audytu.Tak więc zadaniem audytu nie jest szukanie winnych i przyczyn wypadku lub tragedii, gdyż audyt nie jest przeprowadzany po takich wydarzeniach.Jeśli stanie się tragedia, nastąpi zaniedbanie w wyniku którego dane przedostaną się na zewnątrz lub zostanie wykradzona tożsamość podmiotu, to wtedy przeprowadza się kontrolę.Kontrola ma wykazać błędy (zaniedbania) popełnione w przeszłości i jednoznacznie wskazuje, kto jest winny zaniedbania.Wnioski pokontrolne sporządzone przez biegłego mają wartość w sądzie.Audyt często pełni funkcję prewencyjną i służy utrzymaniu odpowiedniej jakości procesu lub funkcjonowania przedsiębiorstwa.To główna różnica między audytem a kontrolą.Wnioski poaudytowe służą zwykle do ulepszenia procesu lub pracy przedsiębiorstwa.W audycie brane są pod uwagę doświadczenia innych jednostek, podczas kontroli brane są pod uwagę jedynie okoliczności danego zdarzenia oraz wszystko to, co miało lub mogło mieć wpływ na zaszłe zdarzenie.Audyt nie jest narzędziem planowania w rozumieniu procesu zarządzania przedsiębiorstwem, podobnie jak kontrola.Audyt pełni więc funkcję systemu kontroli wewnętrznej, podobnie jak kontrola.I ostatnia wspólna rzecz, zarówno audyt jak i kontrola nie mają uprawnień operacyjnych.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz