czwartek, 13 września 2012

Jakie zagrożenia niesie Cloud computing czyli chmura ?

O pracy w chmurze w środowisku biznesowym mówi się coraz więcej. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele przedsiębiorstw, także w Polsce, zaczęło wykorzystywać zalety przechowywania danych w chmurze. Jednak świadomość przeciętnego Polaka o tym, że chmura może nieść ze sobą zagrożenia jest zatrważająco niska.
Rafał Lysik

Przykładów nie trzeba daleko szukać. Microsoft Office 365, Google Apps i Google Drive, Dropbox. Wszystkie te aplikacje przetwarzają i przechowują dane w chmurze, czyli na zewnętrznych serwerach firm informatycznych. Dziś wszyscy zachwycają się zaletą chmury obliczeniowej czyli cloud computingu, ale niewielu mówi o potencjalnych zagrożeniach z tym związanych. Trzeba sobie uświadomić dziś, że chmura jak każda inna rzecz, ma plusy i minusy. Plusem przetwarzania danych w chmurze jest oczywiście to, że pliki, najogólniej mówiąc dane, dostępne są na wielu urządzeniach jednocześnie, z każdego miejsca na świecie. Synchronizacja danych między urządzeniami jest łatwa, a w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży urządzenia zawierającego ważne dane, dalej mamy dostęp do tych danych.

Jakie są wady przetwarzania danych w chmurze ?
Pewnych informacji zdecydowanie nie powinno się przechowywać na zewnętrznych serwerach.To np. dane strategiczne firmy lub informacje poufne, których ujawnienie może wywołać niespodziewane reakcje, np. skandale, gwałtowne ruchy rynków, protesty, likwidację przedsiębiorstwa. I choćby nie wiem jak by zewnętrzna firma zapewniała, że będzie przetwarzać dane mając na uwadze nasze bezpieczeństwo i poufność danych, to do tych zapewnień należy podchodzić z rezerwą. Zresztą każdy administrator serwera poczty lub plików wie, jakie są możliwości techniczne w tej kwestii. Nie chodzi tu rzecz jasna o przechowywanie w chmurze listy zakupów Pani Gosi czy przechowywanie playlisty empetrójek gimnazjalisty Jasia. Rząd Rosji zakazał instytucjom państwowym używania pakietu Microsoft Office z wiadomych powodów. Chodzi o możliwe choć niepotwierdzone tylne furtki w programie, które mogą być wykorzystane m.in. do celów szpiegostwa przemysłowego czy pracy wywiadu. Czy myślicie że al-Qaeda przechowywała lub przechowuje dane o zamachach i siatce agentów w chmurze ? Nigdy w świecie !

Jest także inny argument przeciw przechowywaniu danych w chmurze. To, że dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach wcale nie znaczy, że nie grozi im awaria, a Wam jako użytkownikom utrata informacji lub czasowa przerwa w dostępie do nich. W razie awarii serwerów przechowujących te dane, przedsiębiorstwo korzystające z usług cloud computingu jest sparaliżowane, gdyż nie ma dostępu do swoich dokumentów. A możliwymi przyczynami niedostępności usług chmury obliczeniowej są awarie na łączach internetowych i awarie centrów danych, czyli data center.
W poniedziałek 10 września 2012 r. byłem świadkiem sytuacji, gdy poczta pewnej firmy na serwerach Strefa.pl nie działała przez 5 godzin. Jako, że na tym samym koncie była także strona firmowa, to także ona nie działała. Firma była sparaliżowana przez 5 godzin, gdyż serwery Interii padły, a konsultant z BOK powiedział tylko przy zgłoszeniu, że na pewno dziś awaria zostanie naprawiona. Powiem więcej, że pady serwera na Strefa.pl zdarzają się w każdym miesiącu na czas od jednej do kilku godzin. I to jest mocny argument za tym, aby ważne dane trzymać na swoich serwerach w swojej infrastrukturze IT, mimo, że koszty tego rozwiązania są wyższe. Czasami dostawca usług chmury nie robi kopii zapasowych z odpowiednią częstotliwością lub posiada zbyt mało mirrorów, czyli serwerów redundancyjnych. A zdarzają się i takie sytuacje, że dostawca usług chmury w umowie ma zapis, że za ewentualne straty przedsiębiorstwa wyrządzone poprzez niedostępność  informacji przechowywanych w chmurze lub ich całkowite utracenie firma hostingowa nie odpowiada lub odpowiada co najwyżej do wysokości wartości usługi. Jak ocenić takie praktyki ? Jednym słowem ŻENADA! Omijajcie takie firmy szerokim łukiem.

Firmy i osoby prywatne które przechowują swoje dane w chmurze powinny się liczyć z możliwością wystąpienia awarii.  Warto na potrzeby takich sytuacji awaryjnych wyrobić sobie plan działania, aby w miarę szybko opanować sytuację i mieć dostęp do danych wysłanych do chmury lub przynajmniej do ostatnich kopii zapasowych.

Jaka jest świadomość Polaków odnośnie chmury obliczeniowej ?
W Polsce 62% przedsiębiorstw korzysta z usług chmury obliczeniowej. Wiosną 2012 r. firma Kroll Ontrack zajmująca się odzyskiwaniem danych przeprowadziła ankietę z której wynika, że tylko 5% ankietowanych było świadomych tego, że w przypadku awarii data center przechowującego dane w chmurze, danych tych nie będzie  można odzyskać. 24% badanych odpowiedziało, że w przypadku awarii data center nie są pewni, czy dostęp do danych dalej będzie możliwy. Jak niska jest świadomość Polaków korzystających z usług cloud computingu niech świadczy fakt, że tylko co trzecia firma korzystająca z chmury obliczeniowej regularnie testuje schematy organizacyjne i zabezpieczenia na wypadek utraty dostępu do chmury obliczeniowej. Na koniec krótka lista pokazująca procent użytkowników dobrze znających technologię chmury.

  • Wielka Brytania - 28%
  • UE - 17%
  • Niemcy - 16%
  • Węgry - 15%
  • Polska - 9%

1 komentarzy:

Blogger pisze...

Bluehost is the best website hosting provider for any hosting plans you might require.

Prześlij komentarz