poniedziałek, 13 grudnia 2010

Dowód elektroniczny-co to jest?


Kodeks postępowania cywilnego nie definiuje co to jest dowód elektroniczny.Nie znaczy to jednak, że nie ma tam odniesień co może być dowodem w ogóle.W artykule zastanowimy się czym różni się dowód elektroniczny od dowodu przedmiotowego, czyli "nieelektronicznego".
Artykuł 227 Kodeksu postępowania cywilnego mówi, że dowód do wszystko materialne i niematerialne wnoszące cokolwiek do prowadzonego postępowania.Oznacza to, że dowód może przekonać sąd do pewnych faktów bądź im całkowicie zaprzeczyć, a więc jego rola jest niezwykle ważna w postępowaniu.Ustawodawca pogrupował dowody na kilka kategorii.Są to m.in.zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty, obrazy, fotokopie, rysunki, utrwalone dźwięki, wywiady środowiskowe, badania krwi czy DNA.W artykule 309 k.p.c. ustawodawca mówi o innych dowodach.
Osoba dokonująca oceny informacji znajdującej się na nośnikach elektronicznych musi mieć świadomość skąd pochodzą informacje znajdujące się na elektronicznym urządzeniu oraz jak zostały utrwalone.Dysk twardy czy pamięć flash to nie nóż czy zdjęcie, dlatego trzeba przyjąć z nim inny tok postępowania.Warto pamiętać, że nośnik informacji sam w sobie nie jest dowodem elektronicznym.Dopiero dane na nim zapisane stanowią informację.Dane bez nośnika nie istnieją, nośnik jest własnością danych na nim zapisanych.Oczywiste jest, że dane zapisane w sposób elektroniczny odzwierciedlają w pewien sposób pewien wycinek rzeczywistości.Może to być nagranie głosu lub obrazu.W tym przypadku ważne jest, aby jakość tych danych była dobra, najlepiej zapisana w formacie bezstratnym.Sędzia biorący pod uwagę dowód elektroniczny powinien mieć na uwadze łatwość modyfikacji danych zapisanych na nośniku cyfrowym.Mail można sfabrykować, obraz można zretuszować, dźwięk można zsyntezować.Co innego papierowy testament, który bardzo trudno podrobić.Dlatego pierwszą rzeczą jaką należy zrobić w sprawie z dowodem elektronicznym jest właściwe zabezpieczenie dowodu.Sędzia musi mieć pewność, że dowód został zabezpieczony we właściwy sposób oraz przez osoby o odpowiednich kompetencjach.
W dzisiejszych czasach jest łatwy dostęp do bardzo dobrej jakości sprzętu komputerowego.Dlatego właściwie każda osoba może informacje zapisane na nośniku cyfrowym zmodyfikować.W procesie cywilnym ważne jest zachowanie tzw. łańcucha dowodowego.Oznacza to, że wszelkie czynności na oryginalnym nośniku informacji od momentu jego zabezpieczenia powinny być zaprotokółowane i dokładnie opisane, włączając w to powód ingerencji w nośnik.Do takich działań uprawniony jest biegły sądowy.
Do odczytania informacji z dowodu elektronicznego potrzebny jest odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie.Często oglądając obrazy na ekranie monitora czy słuchają dźwięków nie zdajemy sobie sprawy, że są to jedynie końcowe efekty cyfrowego przetwarzania informacji.Przetwarzania informacji dokonuje komputer według zapisanego w jego pamięci programu.Musi być więc pewność co do odpowiedności oprogramowania.Dodatkowo należy mieć na uwadze właściwości danego formatu danych, gdyż może to mieć wpływ na przekaz końcowy.
Konkludując, dowód elektroniczny może być traktowany jako pełnowartościowy dowód w sprawie cywilnej pod warunkiem jego właściwego zabezpieczenia oraz zrozumienia istoty utrwalania informacji na nośniku elektronicznym.Konieczna może być w tym celu edukacja środowiska sędziowskiego przez biegłego.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz