poniedziałek, 21 stycznia 2013

Jak długo operatorzy komórkowi muszą przechowywać bilingi?

Firmy telekomunikacyjne muszą przechowywać historię połączeń swoich klientów.
Do tej pory prawo stanowiło, że telekomy miały obowiązek przechowywania bilingów połączeń swoich klientów przez dwa lata. Wielu obywateli narzekało, że poważnie narusza to ich swobodę osobistą. Coś w tej kwestii się zmienia.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektóre inne ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. operator telekomunikacyjny nie może przechowywać już bilingów klientów dłużej niż 12 miesięcy. Mówi o tym art. 27 ustawy.


Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przechowujący zgodnie z art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 dane, o których mowa w art. 180c ustawy zmienianej w art. 1 generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zniszczenia z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy danych przechowywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, z wyjątkiem danych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wchodząca dziś w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego skróca tzw. okres retencji danych. Zadowoleni mogą się czuć Ci, którzy wytaczali działa Państwu o inwigilację obywateli. Od teraz nasze historie połączeń telefonicznych, historie logowań na serwery operatora oraz adresy IP mają być przechowywane jeden rok. To kolejny krok w stronę normalności, ale zmiany mają być głębsze, choć na pewno wymagać to będzie czasu.

Do danych telekomów dostęp ma m.in. Policja i ABW. Według ekspertów kolejnym krokiem w stronę standaryzacji prawa telekomunikacyjnego powinny być zmiany które jasno określają, kto będzie miał dostęp do danych abonentów telekomów. Bo czy dziś zasadne jest np. aby urząd skarbowy miał dostęp do tych danych?

W związku z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, telekomy dostaną też nowe obowiązki. Będą musiały informować swoich klientów o atakach na infrastrukturę teleinformatyczną lub telekomunikacyjną, a także o niedostępności swoich usług, np. poczty elektronicznej. O przerwach w dostępie do usług telekomy mają także informować prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz